01000100 01001110
Bir Adım Önde
Danışmanlık / Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleme amacıyla ortaya çıkan Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Kısaca, bir kuruluşun kişiler ile internet üzerinde etkileşime girmesinin yasal perspektifi olarak tanımlayabileceğimiz KVKK, küçük büyük fark etmeksizin bütün şirketlerin uyması gereken bir zorunluluktur.

KVKK danışmanlığımız kapsamında şirketlerin dijital süreçlerinde yasal uyumsuzluk nedeni ile oluşabilecek riskleri önceden tespit ederek, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve her türlü datanın KVKK’ya uygun olarak muhafaza edilmesi için destek sağlıyoruz.

KVKK Uyum Hizmeti ve Danışmanlığı

  • ISO 27001 Danışmanlığı
  • ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı
  • ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Danışmanlığı
  • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı
Kişisel Verilerin Korunması
facebook icon instagram icon youtube icon linkedin icon twitter icon
predoova logo dncore logo dnserver logo cios logo
ssl icon
Kurumsal Firmamız Hakkında Kurumsal Bilgiler Departmanlarımız Sosyal Sorumluluk Müşterilerimiz İş Ortaklarımız Çözüm Ortaklarımız Kariyer
Çözümlerimiz Web Uygulama & Geliştirme Kurumsal Yazılım Geliştirme İnteraktif Danışmanlık Veri Merkezi ve Bulut Operasyon
İletişim SSS İletişim Formu Çağrı Merkezi Lokasyon
Daha Fazla... Teknolojilerimiz Haberler DN Blog